O SanaPharmu

Apoteka „SanaPharm“ osnovana je 1992 godine. Nakon donošenja novog zakona 1997. godine preimenovana je u ZDRAVSTVENA USTANOVA - APOTEKA „SanaPharm PLUS“

Akcija ovog meseca

pogledajte proizvode koji su na akciji

Proizvodi na akciji

Magistralni lek

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci na osnovu recepta (formule) za određenog pacijenta – korisnika. To je „lek po meri“.

Savetovalište

Apoteka SanaPharm povremeno organizuje profesionalno savetovalište kada, kao gost, lekar specijalista daje stručne savete pacijentima. Savetovalište je besplatno. Savetovalište se najavljuje unapred, objavljuje na sajtu, na oglasnoj tabli u apoteci, a pacijenti zakazuju termin pregleda kako bi imali privatnost konsultacije

Read more

Galenski lek

Galenski lek je lek izrađen u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa važećim farmakopejama ili važećim magistralnim formulama i namenjen je za izdavanje ili prodaju pacijentima-korisnicima te apoteke.

Vizija

SanaPharm ima VIZIJU da stekne takvo poverenje kod pacijenata da nam se veruje kao verodostojnom stručnjaku za lek na koga se građani mogu osloniti bez zazora, a to da postižemo visokim profesionalizmom, etikom, uslugom i garantovanim kvalitetom.

Sanja Salom