Pomoćno medicinsko sredstvo kod nas označava proizvod koji u kombinaciji sa medicinskim sredstvom omogućava funkcionisanje u skladu sa njegovom namenom … takođe i ono sredstvo koje ne ispunjava svoju osnovnu namenu (u ili na ljudskom, odnosno životinjskom organizmu) sa farmakološkom, imunološkom ili metaboličkom aktivnošću, ali može u svojoj nameni biti potpomognuto supstancijama u svom sastavu koje ispoljavaju istu takvu aktivnost.

Aktuelni lekovi sa opisom primene i cenom