Znak Diflagal/Cisdigal je zaštićeno ime kod Republičke agencije (ranije Zavod) za zaštitu intelektualne svojine pod brojem 49952.