Medicus currat, SanaPharm sanat

Mi ovde u SanaPharm-u imamo moralnu odgovornost da u smislu očuvanja zdravlja ljudi budemo pouzdan snabdevač pacijenata i svog stanovništva lekovima i medicinskim sredstvima, da savetujemo i dajemo nepristrasne preporuke stanovništvu o lečenju ili održavanju zdravlja, da informišemo, da budemo posvećeni svome poslu, da neposredno učestvujemo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da budemo visoko profesionalni i moralni, da učvrstimo simbiozu sa pacijentima uz poštovanje njihove ličnosti … sa trajnim usmerenjem na očuvanje svih humanih vrednosti.

Takođe, naš je zadatak da učestvujemo u kreiranju zdravstvene politike, stalno usavršavamo sopstvena stručna znanja i veštine, brinemo o zaštiti okoline, a sve na dobrobit zajednice.