Zakon o lekovima i lekovitim supstancama u članu 22 definiše magistralne lekove koji mogu da se izrađuju u apotekama:

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci na osnovu recepta (formule) za određenog pacijenta – korisnika. To je „lek po meri“.

Pored gotovih lekova i drugih medikamenata apoteka SanaPharmPlus osposobljena je za magistralnu izradu lekova prema preskripciji lekara tj. po važećim farmakopejama.

Nekad
..i danas

Magistralno se izrađuju gotovo svi lekoviti preparati:

  • dermatološki, ginekološki, proktološki, stomatološki
  • za lečenje i negu problematične kože lica
  • za lečenje i negu kože tela, stopala, noktiju
  • po usklađenoj recepturi i posebnim potrebama kože tj. „preparati skrojeni po meri“