Pored gotovih lekova i drugih medikamenata apoteka SanaPharm osposobljena je za magistralnu i galensku izradu lekova prema preskripciji lekara tj. po važećim farmakopejama.

Magistralni lekoviti preparati izrađuju se na osnovu recepta (formule) lekara i primenjuju se:

  • za dermatološke, ginekološke, stomatološke, … probleme
  • za negu problematične kože lica,• za negu kože tela, stopala, noktiju,
  • po Vašoj recepturi i posebnim potrebama kože (“ preparati skrojeni po meri „)

Galenski lekoviti preparati izrađuje sa na osnovu važeće farmakopeje i važećih magistralnih formula.