Lek se kod nas definiše kao proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci proizvedenih i namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi ili životinja, postavljanje dijagnoze, poboljšavanje ili promene fizioloških funkcija, kao i postizanje drugih medicinski opravdanih ciljeva.
Definicija (link) : Humani lekovi su …

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavljuje spisak proizvoda koji se u smislu gornje definicije mogu smatrati lekovima na osnovu stručnih i naučnih saznanja i kao takva stavljati u promet.
linkovi : Pretraživanje lekova Spisak lekova Medicinska sredstva

Aktuelni lekovi sa opisom primene i cenom