ZU Apoteka SanaPharm od osnivanja preuzima sve mere usmerene na poštovanje regulative i aktivno sprečavanje kršenja zaštićenih prava intelektualne svojine.

U cilju sprovođenja svih mera izjavljujemo sledeće:

  1. ni pod kojim okolnostima zaposleni u SanaPharm neće podsticati, niti se baviti proizvodnjom ili distribucijom nelegalnih medicinskih preparata ili supstanci,
  2. dosledno će se sprovoditi praksa da klijenti SanaPharm kupuju samo uredno licencirane medicinske preparate, hemijske supstance i med. aparate/instrumente,
  3. postupaće se u skladu sa odredbama i uslovima ugovora o licenciranju,
  4. unutar SanaPharm izgrađivaće se kontrolni mehanizmi radi sprečavanja proizvodnje ili korišcenja nelegalnih znanja ili/i proizvoda,
  5. u svom poslovanju SanaPharm neće nelegalno koristiti proizvode i sredstva koja su pod zaštitom intelektualne svojine,
  6. u svom poslovanju SanaPharm će koristiti profesionalne ispravne i baždarene uređaje,
  7. zaposleni u SanaPharm su uredno zaposleni i prijavljeni radnici.