Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima u članu 22 definiše homeopatski lek:

Homeopatski lek, u smislu ovog zakona, jeste lek izrađen od proizvoda, supstanci ili jedinjenja, koji čine homeopatske sirovine u skladu sa homeopatskim postupkom izrade, po metodama evropske farmakopeje ili farmakopeja važećim u nekoj od zemalja Evropske unije.

Homeopatski lekovi koji se mogu legalno naći u apotekama u Srbiju su:

 • Cinnabsin tab
 • Influcid tab
 • Polinol tab
 • Vivoton S oralni rastvor
 • Cefamadar tab
 • Cefagil tab
 • Tonsilotren tab
 • Kamagel gel
 • Dentokind tab
 • Dormikin tab
 • Enterokind oralni rastvor
 • Gastrokin
 • Immunokin tab
 • Kindinorm granule