Zakona o lekovima i lekovitim supstancama u članu 22 definiše magistralne i galenske lekove koji mogu da se izrađuju u apotekama:

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci na osnovu recepta (formule) za određenog pacijenta – korisnika. To je „lek po meri“.

Galenski lek je lek izrađen u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa važećim farmakopejama ili važećim magistralnim formulama i namenjen je za izdavanje ili prodaju pacijentima-korisnicima te apoteke.

Apoteka SanaPharm je osposobljena i ovlašćena da izrađuje magistralne tj. galenske preparate po zahtevu pacijenata.

Informišite se na sajtu ili direktno kod farmaceuta o preparatima koji se izrađuju u apoteci.